برای پیشگیری از کرونا ؛ سلامت مسافرین از ورودی های هوایی عسلویه کنترل می شود

برای پیشگیری از کرونا ؛ سلامت مسافرین از ورودی های هوایی عسلویه کنترل می شود

برای پیشگیری از کرونا ؛ سلامت مسافرین از ورودی های هوایی شهرستان عسلویه کنترل می شود   نایبند : به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در شهرستان عسلویه ؛ از روز گذشته نیروهای شبکه بهداشت و درمان عسلویه عملیات کنترل سلامت مسافرین ورودی های هوایی شهرستان عسلویه را آغاز کرده اند. تا لحظه تحریر