۸۰۰ هزار کارت سوخت در صف تولید

۸۰۰ هزار کارت سوخت در صف تولید

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: هم اکنون ۸۰۰ هزار درخواست تولید کارت سوخت داریم در حالی که ظرفیت تولید روزانه ما ۳۰ هزار کارت است؛ البته در حال ارتقای ظرفیت تولید هستیم. شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با مهر درباره تعداد کارت سوخت