پیوستن چهار بازیکن جوان شهرستان عسلویه به تیم فوتبال میداف کنگان

پیوستن چهار بازیکن جوان شهرستان عسلویه به تیم فوتبال میداف کنگان

ولید صیادی (حارب) بازیکن روستای هالّه عسلویه ، عبدالجلیل نجفی بازیکن ۱۶ ساله شهر نخل‌تقی ، سعید سالم زاده و‌ علی دریایی هر دو از اهالی روستای بساتین به تیم فوتبال میداف کنگان یکی از تیم های مطرح استان بوشهر پیوستند