پلان شخصی$4/ماهانهمناسب جهت ارائه نمونه

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

۱۰GBفضای حرفه ای
۱۰۰GBپهنای باند
۲ ایجاد اکانت

ویژه
پلان حرفه ای$6/ماهانهمناسب استفاده شخصی

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

۴۰GBفضای حرفه ای
۵۰۰GB پهنای باند
۵ ایجاد اکانت

پلان تجاری$8/ماهانهمناسب شرکت های کوچک

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

۱۰۰GBفضای حرفه ای
۱TB پهنای باند
۱۰ اکانت نامحدود

طرح برنزی$4/ماهانهمناسب برای سایت شخصی

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

۱۰GBفضای حرفه ای
۱۰۰GB پهنای باند
۲ عدد دیتابیس

پیشنهاد ما
طرح نقره ای$6/ماهانهمناسب برای سایت شرکتی

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

۴۰GB فضای حرفه ای
۵۰۰GB پهنای باند
۵ عدد دیتابیس

طرح طلایی$8/ماهانهمناسب برای سایت های پرترافیک

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

۱۰۰GB فضای حرفه ای
۱TB پهنای باند
۱۰ عدد دیتابیس

سرور اشتراکیمناسب سایت شخصی
$4/ماهانه

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

هایبرید سرورویژه سایت های متوسط$6/ماهانه

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

۴۰GB فضای حرفه ای
۵۰۰GBپهنای باند
۵ عدد دیتابیس

میزبانی ابریویژه سایت پر مصرف8/ماهانه

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

100GB فضای حرفه ای
500GB پهنای باند
5 عدد دیتابیس