اخبار امید بخش از وعده تا عمل

اخبار امید بخش از وعده تا عمل

اخبار امید بخش از وعده تا عمل سایت خبری نایبند – یوسف صفری ؛ در روزهای اخیر برخی از رسانه های جنوب استان به نقل از رئیس روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس تیتری تحت عنوان “فلرهای عسلویه طی سه سال آینده خاموش می شوند” منتشر کردند. انتشار این خبر کافی بود تا برخی ساکنین مناطق