کد خبر : 349
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۰

عذر بدتر از گناه !

عذر بدتر از گناه !

نایبند ، خالد دریایی – جناب مهندس یاسری برادر عزیز،گیریم که حرف شما صحیح باشد و هیچ متخصصی با سابقه کاری یک ساله برای استخدام در شرکت ها ،شما در کل شهرستان عسلویه گشتید و نیافتید. آیا این تقصیر ماست؟ یا شرکتهای مستقر در پارس جنوبی ؟ اینکه پارس جنوبی قریب ٢٠سال از فعالیت مرگبارش

نایبند ، خالد دریایی –

جناب مهندس یاسری
برادر عزیز،گیریم که حرف شما صحیح باشد و هیچ متخصصی با سابقه کاری یک ساله برای استخدام در شرکت ها ،شما در کل شهرستان عسلویه گشتید و نیافتید.
آیا این تقصیر ماست؟ یا شرکتهای مستقر در پارس جنوبی ؟
اینکه پارس جنوبی قریب ٢٠سال از فعالیت مرگبارش در منطقه میگذرد و قادر نبوده حتی یک نفر متخصص با ۵سال سابقه یعنی حدودا مساوی یک چهارم سنوات فعالیتش ،تربیت کند .تقصیر ماست؟ یا علتش بی تدبیری و تنگ نظری مدیران وقت بوده و هست؟
فرمودید طبق آمار فقط ۶٠٠نفر بیکار در کل شهرستان داریم.
آیا این ننگ و عار برای شما ورزومه کاری مدیران پارس جنوبی نیست که با این همه سابقه ی فعالیت و گستره حوزه فعالیت درمنطقه عسلویه هنوز نتوانسته اند دست ۶٠٠نفر را به کاری بند کنند و آنها را در شغلی ابرومند بگمارند تا برای همیشه شاخ این غول بیکاری شکسته شود و بواسطه دعای جوانان مظلوم این منطقه در دادگاه عدل اللهی روسفید و سربلند شوید؟


۶٠٠نفرجویای کار بومی بین خیل عظیمی از نیروی انسانی که هر روزه در شرکتهای مستقر در پارس جنوبی در کارگزینی شرکتها با واسطه یا بی واسطه ،نور چشمی یا سفارش شده ،مدارک هویتی خودشان را تکمیل ودر طرفه عینی و به سهولت به جمع پرسنل خوشبخت آن شرکت در می ایند،بسان قطره ای در مقابل دریاست.
برادر عزیز با حرفهایی که زده اید و یک تنه نزد قاضی رفته اید ،خودتان را محکوم نموده اید و در پی اش یقینا نفرت و انزجار جوانان بیکار شهرستان از شما ،خواهد داشت
برادر هنوز هم دیر نشده است.آستین همت را بالا بزنید،چشمان تنگ نظر را فراخ نمایید،زاویه دید تونلی و قومی و جناحی را بگسترانید و به داد جوانان فرهیخته و با مرام این منطقه برسید یا اینکه دم فرو برید و هر لحظه نمک به زخم جوانان ما نزنید و به قول شاعر:«تو که نوشم نه ای نیشم چرایی»