کد خبر : 251
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۸:۴۵

پیشنهاد به رئیس جمهور : طرحى براى عسلویه بدون فقیر

پیشنهاد به رئیس جمهور : طرحى براى عسلویه بدون فقیر

پیشنهاد به رئیس جمهور :طرحى براى عسلویه بدون فقیر یونس خسروانی : سفر قریب الوقوع ریاست جمهورى و هیئت همراه به استان بوشهر و حضور ایشان براى افتتاح فازهاى جدید صنعت انرژى در جنوب استان، بهانه انتشار این یادداشت است. عسلویه نامى جهانى است و همه دنیا عسلویه را به منابع سرشار انرژى خصوصاً گاز

پیشنهاد به رئیس جمهور :طرحى براى عسلویه بدون فقیر

یونس خسروانی : سفر قریب الوقوع ریاست جمهورى و هیئت همراه به استان بوشهر و حضور ایشان براى افتتاح فازهاى جدید صنعت انرژى در جنوب استان، بهانه انتشار این یادداشت است.
عسلویه نامى جهانى است و همه دنیا عسلویه را به منابع سرشار انرژى خصوصاً گاز و پتروشیمى مى شناسند.
در شهرستان عسلویه استان بوشهر تعداد ٩٧٩ خانوار با جمعیتی بالغ بر ٢٠۴۵ نَفَر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند!
هزینه خودکفایى هر خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى نزدیک به حداقل دستمزد یک کارگر ساده در ماه است و این هزینه برای ٩٧٩ خانوار، رقمى بسیار ناچیز در معادلات مالى میلیاردى است که با درنظر گرفتن ١٠٠ میلیون تومان هزینه براى هر خانوار، این مهم با حدوداً ١٠٠میلیارد تومان قابل انجام است.

در شرف سال نو و در اقدامى پسندیده پتروشیمى جم هزینه چاپ سر رسید و تقویم و سایر اقلام تبلیغاتى را به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان به تهیه ویلچر و هزینه درمانى و … اختصاص داده است .
٣٠ مجموعه پتروشیمی و مرتبط با آنها در عسلویه مشغول به فعالیت هستند که اگر هر کدام از آنها تعداد ١٠٠ خانوار را با مبلغى معادل ١٠ میلیارد تومان خودکفا کنند، در قطب انرژی کشور و در کنار میلیاردها دلار سرمایه و دارایى، فقیرى نمى ماند و میتوان ادعا کرد که عسلویه شهرى بدون فقیر است.
بنابراین آقاى رئیس جمهور میتوانند به مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى پارس جنوبى و شوراى هماهنگی پتروشیمى ها و مجتمع گازى پارس جنوبى دستور فرمایند با عملیاتى کردن این مهم، فقر را در عسلویه ریشه کن نمایند و رسالت خود را در خصوص محیط پیرامونى شان که وظیفه معطل مانده آنهاست، تکمیل نمایند چرا که مردمى که بدلیل حضور صنعت، هزاران درد از جمله آلودگى محیط_زیست ، گرانى ناخواسته و بیشتر از میانگین کشورى، نبود امکانات درمانى و بهداشتى کافى و … را تحمل می کنند، روا نیست که درد فقر و ندارى را نیز به اجبار تحمل نمایند.

بعنوان نمونه، پیمان حمل آب از سیراف به یک شهرک پتروشیمى در جم براى یکسال مبلغ ٢٠ میلیارد تومان است. در میان چنین هزینه هایى، هزینه اجراى طرح پیشنهادى فوق که فقر را در آن شهر با شهرت جهانى، ریشه کن خواهد کرد، هزینه اى بسیار اندک با نتایجى بسیار ارزشمند است.

اینستاگرام یونس خسروانی